Saltzeko baldintza orokorrak

Maitia

1. INFORMAZIO OROKORRA

Maitia webgune honen titulartasuna (aurrerantzean Webgunea) honako hau da:, eta harremanetarako datuak hauek dira:

Helbidea: Erdiko kalea 46 behea - 20500 Arrasate (Gipuzkoa)

Harremanetarako telefonoa: 690 32 23 93

Harremanetarako emaila: Telefonoa@maitia.eus

Dokumentu honek (baita hemen aipatzen diren beste dokumentu batzuek ere) Webgune honen (Maitia) erabilera arautzen duten baldintzak arautzen ditu, baita bertan produktuak eta/edo zerbitzuak erostea edo erostea ere (aurrerantzean, Baldintzak).

Baldintza hauen ondorioetarako, Webgunearen bidez garatzen den https://maitia.eus/jarduerak honako hauek barne hartzen dituela ulertzen da:

Arropa, osagarriak eta osagarriak saltzea emakumeentzat, gizonentzat, haurrentzat eta mutilentzat.

Baldintza hauek irakurtzeaz gain, web orri honetan sartu, nabigatu eta/edo erabili aurretik, Erabiltzaileak Lege Oharra eta Erabilera Baldintza Orokorrak irakurri behar ditu, cookien politika eta https://maitia.eus/webgunearen pribatutasun eta datuen babes politika barne. Webgune hau erabiltzean edo haren bidez produktu eta/edo zerbitzu bat eskuratzean eta/edo eskatzean, Erabiltzaileak baimena ematen du Baldintza hauengatik eta arestian aipatutako guztiagatik lotuta geratzeko; beraz, horrekin guztiarekin ados ez bazaude, ez duzu Webgune hau erabili behar.

Era berean, Baldintza horiek alda daitezkeela jakinarazi da. Erabiltzailea arduratzen da webgunean sartzen, nabigatzen eta/edo erabiltzen dituen bakoitzean horiek kontsultatzeaz; izan ere, produktu eta/edo zerbitzuen erosketa eskatzen den unean indarrean daudenak izango dira aplikagarriak.

Erabiltzaileak Baldintzei buruz izan ditzakeen galdera guztietarako, titularrarekin harremanetan jar daiteke, gorago emandako harremanetarako datuak erabiliz edo, hala badagokio, harremanetarako formularioa erabiliz.

2. ERABILTZAILEA

Webgunearen sarbideak, nabigazioak eta erabilerak erabiltzaile-izaera ematen diote (aurrerantzean, berdin dio, banaka edo batera erabiltzaile gisa). Beraz, Webgunean nabigatzen hasten denetik, hemen ezarritako Baldintza guztiak onartzen dira, bai eta ondorengo aldaketak ere, kasuaren arabera nahitaez bete beharreko lege-araudia aplikatzearen kalterik gabe.

Erabiltzaileak bere gain hartzen du webgunea behar bezala erabiltzeko erantzukizuna. Erantzukizun hori honako hauetara zabalduko da:

Webgune hau legez baliozkoak diren kontsultak eta erosketak edo erosketak egiteko soilik erabiltzea.
Erosketa faltsurik edo iruzurrekorik ez egitea. Era horretako erosketa bat egin dela uste izango balitz, ezeztatu egin daiteke eta dagokion agintaritzari jakinaraziko litzaioke.
Harremanetarako datu egiazkoak eta zilegiak ematea, adibidez, helbide elektronikoa, posta-helbidea eta/edo beste datu batzuk (ikusi lege-oharra eta erabilera-baldintza orokorrak).

Erabiltzaileak 18 urte baino gehiago dituela eta webgune honen bidez kontratuak egiteko legezko gaitasuna duela adierazten du.

Erabiltzaileak nahi dituen produktu eta/edo zerbitzuen salerosketa-kontratua formalizatu ahal izango du, https://maitia.eus helbidearekin, baldintza hauek webgune honetan eskuragarri dauden hizkuntzetako edozeinetan.

3. EROSTEKO EDO EROSTEKO PROZESUA

Behar bezala erregistratutako Erabiltzaileek Webgunean eros dezakete, ezarritako bide eta moduen bidez. Maitia erosteko eta/edo online eskuratzeko prozedura jarraitu beharko dute. Prozedura horretan, hainbat produktu eta/edo zerbitzu hautatu eta organ, saskian edo azken erosketa-gunean gehitu ahal izango dira, eta, azkenik, "Amaitu erosketa" sakatu.

Era berean, erabiltzaileak urrats bakoitzean eskatzen zaion informazioa bete eta/edo egiaztatu beharko du, baina erosketa-prozesuan, ordainketa egin aurretik, erosketaren datuak alda daitezke.

Jarraian, erabiltzaileak mezu elektroniko bat jasoko du, honako hau baieztatuz: https://maitia.eus/jaso duela erosteko edo/eta zerbitzua emateko eskaera, hau da, eskaera berretsi duela. Eta, hala badagokio, posta elektronikoz ere jakinaraziko zaio, erosketa bidaltzen ari denean. Hala badagokio, informazio horiek Erabiltzailearen eskura ere jar litezke, Web Gunera konektatzeko duen espazio pertsonalaren bidez.

Behin erosketa prozedura amaituta, Erabiltzaileak baimena ematen du Webguneak faktura elektroniko bat sor dezan. Faktura hori posta elektronikoaren bidez helaraziko zaio Erabiltzaileari, eta, hala badagokio, Webgunera konektatzeko duen espazio pertsonalaren bidez. Era berean, erabiltzaileak, nahi izanez gero, bere fakturaren kopia bat eskura dezake paperean, https://maitia.eus/helbidera eskatuta, webguneko harremanetarako guneak erabiliz edo gorago emandako harremanetarako datuen bidez.

Erabiltzaileak aitortzen du, erosketaren unean, produktu eta/edo zerbitzu horri dagozkion salmenta-baldintza berezi batzuk dituela. Baldintza horiek aurkezpenarekin edo, hala badagokio, haren irudiarekin batera agertzen dira webguneko bere orrian, eta honako hauek adierazten ditu, azalpen gisa, baina ez zehatz-mehatz: izena, prezioa, osagaiak, pisua, kantitatea, kolorea, produktuen xehetasunak edo ezaugarriak, nola gauzatuko diren eta/edo prestazioen kostua. Aitortzen du erosteko edo erosteko eskaera egiteak kasu bakoitzean aplikatu beharreko salmenta-baldintza partikularren onarpen osoa eta osoa gauzatzen duela.

Webgunean egindako transakzioetan esku hartzen duten komunikazioak, erosketa-aginduak eta ordainketak https://maitia.eus/helbideko erregistro informatizatuetan artxibatu eta gorde daitezke, transakzioak frogatzeko bitarteko bat izan dadin. Nolanahi ere, errespetatu egin beharko dira gai horri buruz aplikatzekoak diren arrazoizko segurtasun-baldintzak eta indarrean dauden lege eta araudiak, eta, bereziki, kontuan hartu beharko dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO), eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (EB), bai eta erabiltzaileek webgune honen pribatutasun-politikaren arabera dituzten eskubideak ere.

4. ERABILGARRITASUNA

Webgunearen bidez https://maitia.eus/k jasotako erosketa-eskaera guztiak produktuen eskuragarritasunaren mende daude, eta/edo ezinbesteko zirkunstantzia edo arrazoi batek ere (Baldintza hauetako bederatzigarren klausula) ez du eraginik izango produktuen horniduran eta/edo zerbitzuen eskaintzan. Produktuak hornitzeko zailtasunak izanez gero edo stockean produkturik geratzen ez bada, https://maitia.eus/erabiltzailearekin harremanetan jartzeko konpromisoa hartzen du, eta zenbateko gisa ordaindutako edozein zenbateko itzultzeko konpromisoa. Zerbitzu bat ematea gauzaezina den kasuetan ere aplikatuko da hori.

5. PREZIOAK ETA ORDAINKETA

Web Gunean erakutsitako prezioak amaierakoak dira, eurotan (€) eta zergak barne hartzen dituzte, salbu eta legeak hala eskatuta, batez ere BEZari dagokionez, beste kontu bat adierazten eta aplikatzen bada.

Webguneak ez dio, inola ere, kostu gehigarririk gehituko produktu edo zerbitzu baten prezioari automatikoki, baizik eta soilik erabiltzaileak bere borondatez eta askatasunez hautatu eta hautatu dituenak.

Prezioak edozein unetan alda daitezke, baina gerta daitezkeen aldaketek ez dute eraginik izango erabiltzaileak eskariaren baieztapena jaso duen eskaera edo erosketetan.

Ordainketa-bide hauek onartuko dira: Kreditu-txartela edo zordunketa

https://maitia.eus/bitarteko guztiak erabiltzen ditu erabiltzaileak Webgunearen bidez egindako transakzioetan transmititutako ordainketa-datuen konfidentzialtasuna eta segurtasuna bermatzeko. Horrela, Webguneak SSL (Secure Socket Layer) ordainketa sistema segurua erabiltzen du.

Kreditu-txartelak banketxe jaulkitzaileak egiaztatu eta baimendu beharko ditu, baldin eta erakunde horrek ez badu ordainketa baimentzen, https://maitia.eus/ez du inolako atzerapenik edo entrega-faltarik izango, eta ezingo du inolako kontraturik formalizatu erabiltzailearekin.

Behin https://maitia.eus/Erabiltzaileak Webgunearen bidez erosteko agindua jasotzen duenean, dagokion txartelean aurrebaimen bat egingo da transakzioa osatzeko funts nahikoak daudela ziurtatzeko. Erabiltzaileari bidalketaren berrespena eta/edo ematen den zerbitzua behar bezala eta, hala badagokio, ezarritako lekuan egiaztatzen zaion unean egingo da txartelean zordunketa.

Nolanahi ere, "Amaitu erosketa" botoian klik egitean, erabiltzaileak berretsi egiten du erabilitako ordainketa-metodoa berea dela.

6. ENTREGATZEA

Kontratatutako ondasuna fisikoki entregatu behar den kasuetan, lurralde honetan egingo dira entregak:

Ustekabeko edo ezohiko inguruabarrak edo, hala badagokio, produktuak pertsonalizatzearen ondoriozkoak dauden kasuetan izan ezik, erosketa-baieztapen bakoitzean zerrendatutako produktuetan datzan erosketa-eskaera Webgunean adierazitako epean entregatuko da, Erabiltzaileak hautatutako bidalketa-metodoaren arabera, eta, nolanahi ere, gehienez ere 30 egun naturaleko epean, eskaera berresten den egunetik zenbatzen hasita.

Egotz dakiokeen arrazoiren batengatik, https://maitia.eus/ezin badu entrega-data bete, erabiltzailearekin harremanetan jarriko da horren berri emateko, eta erabiltzaileak erosketarekin aurrera jarraitzea erabaki ahal izango du, entrega-data berri bat ezarriz edo eskaera ezeztatuz, ordaindutako prezio osoa ordainduta. Nolanahi ere, etxez etxeko entregak lanegunetan egiten dira.

Erabiltzailea ez dagoelako eskaera entregatzea ezinezkoa bada, eskaera biltegira itzul daiteke. Hala ere, garraiolariak ohar bat utziko luke, eskaera non dagoen eta berriro entregatzeko nola egin azaltzeko.

Erabiltzailea ez bada hitzartutako ordutegian egongo, https://maitia.eus/helbidera jo behar da, beste egun batean entregatzea adosteko.

Zure eskaera entregatzeko prest dagoenetik 30 egun igaro badira eta https://maitia.eus/-ri egotzi ezin zaion arrazoiren batengatik entregatu ez bada, https://maitia.eus/ulertuko du erabiltzaileak kontratuan atzera egin nahi duela eta kontratua suntsitutzat joko da. Kontratua suntsiaraztearen ondorioz, Erabiltzailearengandik jasotako ordainketa guztiak itzuli egingo zaizkio, Erabiltzaileak Web Guneak eskaintzen duen entrega arrunteko modalitate merkeena ez den beste entrega modalitate bat aukeratzearen ondoriozko gastu gehigarriak izan ezik, bidegabeko atzerapenik gabe eta, nolanahi ere, kontratua suntsiarazitzat jotzen den egunetik 14 egun naturaleko gehieneko epean.

Hala ere, erabiltzaileak kontuan izan behar du ebazpenaren ondoriozko garraioak kostu gehigarria izan dezakeela, eta hori jasanarazi ahal izango zaiola.

Baldintza hauen ondorioetarako, Erabiltzaileak edo Erabiltzaileak adierazitako hirugarren batek produktuen edukitza materiala eskuratzen duen unean entrega egin dela edo eskaera entregatu dela ulertuko da, eta hori eskaera jaso izana hitzartutako entrega-helbidean sinatuz egiaztatuko da.

Produktuek sor ditzaketen arriskuak Erabiltzailearen kontura izango dira entregatzen diren unetik aurrera. Erabiltzaileak produktuen jabetza eskuratzen du https://maitia.eus/egindako erosketa edo erosketagatik zor dituen zenbateko guztien ordainketa osoa jasotzen duenean, bidalketa-gastuak barne, edo entregatzeko unean, baldin eta entrega egiten bada https://maitia.eus/bidez ordaindu beharreko zenbateko osoa jaso ondoren.

Balio Erantsiaren gaineko Zergari (BEZ) buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legean xedatutakoaren arabera, entregatzeko eta/edo prestazioa emateko erosketa-eskaerak Espainiako BEZaren aplikazio-lurraldean daudela ulertuko da entrega-helbidea Espainiako lurraldean badago, Kanarietan, Ceutan eta Melillan izan ezik. Aplikatu beharreko BEZ tasa une bakoitzean indarrean dagoena izango da, dagokion artikulu zehatzaren arabera.

7. AKATSAK ZUZENTZEKO BALIABIDE TEKNIKOAK

Erabiltzaileari jakinarazten zaio ezen, webguneko erosketa-eskaera prozesatzeko beharrezkoak diren datuak sartzean akatsen bat gertatu dela antzemanez gero, datu horiek aldatu ahal izango dituela https://maitia.eus/rekin harremanetan jarrita, webgunean gaitutako harremanetarako guneen bidez, eta, hala badagokio, bezeroarentzako arreta-zerbitzuarekin harremanetan jartzeko gaitutako guneen bidez, edota lehenengo klausulan (Informazio orokorra) emandako harremanetarako datuak erabiliz. Era berean, informazio horiek Erabiltzaileak Webgunera konektatzeko duen espazio pertsonalaren bidez ere konpon ditzake.

Nolanahi ere, erabiltzaileak, "Erosketa amaitu" aukeran klik egin aurretik, erosketa-eskaerak idazten diren espazio, orga edo saskira sar daiteke, eta aldaketak egin ditzake.

Era berean, erabiltzaileari bidaltzen zaio Lege Oharra eta Erabilera Baldintza Orokorrak kontsultatzera, eta, zehazki, Pribatutasun Politika kontsultatzera, bere zuzenketa-eskubidea gauzatzeko moduari buruzko informazio gehiago biltzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera.

8. ITZULKETAK

Erabiltzaileak titularraren webgunean edo webgunearen bidez erosten baditu produktuak, eskubide batzuk ditu, jarraian zerrendatu eta deskribatzen diren moduan: Atzera egiteko eskubidea Erabiltzaileak, kontsumitzaile eta erabiltzaile den aldetik, erosketa bat egiten du webgunean, eta, beraz, erosketa hori 14 egun naturaleko epean bertan behera uzteko eskubidea du, justifikatu beharrik gabe. Atzera egiteko epe hori Erabiltzaileak edo hark baimendutako hirugarren batek, garraiolaria ez denak, https://maitia.eus/webgunean erositako ondasunen edukitza materiala eskuratu zuen egunetik 14 egun naturaleko epean amaituko da, edo, haren eskaera osatzen duten ondasunak bereizita entregatzen badira, Erabiltzaileak edo hark baimendutako hirugarren batek, garraiolaria ez denak, erosketa-eskaera bera osatzen zuten ondasun horietako azkenaren jabetza materiala eskuratu zuen egunetik 14 egun naturaleko epean, edo zerbitzu-kontratua izanez gero, kontratua egiten den egunetik 14 egun naturaleko epean. Atzera egiteko eskubide hori baliatzeko, erabiltzaileak https://maitia.eus/helbidean jakinarazi beharko du erabakia. Hala badagokio, webgunean gaitutako harremanetarako guneen bidez egin ahal izango duzu. Erabiltzaileak, bere erabakiaren berri emateko aukeratzen duen bidea edozein dela ere, argi eta garbi adierazi behar du erosketa-kontratuan atzera egiteko asmoa duela. Nolanahi ere, erabiltzaileak bere esku jartzen duen https://maitia.eus/atzera egiteko formularioaren eredua erabili ahal izango du baldintza hauei erantsitako zati gisa, baina ez da derrigorrezkoa. Atzera egiteko epea betetzeko, nahikoa da uko egiteko erabakia zalantzarik gabe adierazten duen jakinarazpena dagokion epea amaitu baino lehen bidaltzea. Atzera eginez gero, https://maitia.eus/jasotako ordainketa guztiak itzuliko dizkio Erabiltzaileari, bidalketa-gastuak barne (Erabiltzaileak Web Orrian eskaintzen den kostu txikieneko modalitateaz bestelako bidalketa-modalitate baterako aukeratutako gastu gehigarriak izan ezik), bidegabeko atzerapenik gabe, eta, nolanahi ere, gehienez ere 14 egun naturaleko epean, Erabiltzaileak atzera egiteko erabakiaren berri ematen dionetik. https://maitia.eus/Erabiltzaileak hasierako erosketa-transakzioa egiteko erabili zuen ordainketa-metodo bera erabiliz itzuliko dio Erabiltzaileari. Itzulketa horrek ez dio kostu gehigarririk eragingo erabiltzaileari. Hala ere, https://maitia.eus/itzulketa hori atxiki ahal izango zenuke erosketako produktuak edo gaiak jaso arte, edo erabiltzaileak horiek itzuli izanaren froga aurkeztu arte, lehenengo betetzen den baldintzaren arabera. Erabiltzaileak itzuli edo bidali egin ditzake produktuak helbide honetara: https://maitia.eus/en: Erdiko kalea 46 behea - 20500 Arrasate (Gipuzkoa) Eta inolako atzerapenik gabe egin beharko du, eta, nolanahi ere, gehienez ere 14 egun naturaleko epean, atzera egiteko erabakiaren berri eman zitzaionetik zenbatzen hasita. Erabiltzaileak badaki ondasunak itzultzeko (garraiatzeko, entregatzeko) zuzeneko kostua bere gain hartu beharko duela, halakorik izanez gero. Gainera, ondasunen izaera, ezaugarriak eta funtzionamendua zehazteko beharrezkoa ez den manipulazio batetik eratorritako produktuen balio-murrizketaren erantzule izango da. Erabiltzaileak onartzen du uko egiteko eskubidearen salbuespenak daudela, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina onartzen duen azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren 103. artikuluan jasotzen den bezala. Adibide gisa, eta ez zehatz-mehatz, honako hauek aipatuko genituzke: produktu pertsonalizatuak; azkar hondatu edo iraungi daitezkeen produktuak; musika edo bideoari buruzko CDak/DVDak, bilgarririk gabe, fabrikan prezintatzen den bezala; higiene- edo osasun-arrazoiengatik zigilatuta dauden eta entregatu ondoren zigilatu diren produktuak. Ildo beretik, Erabiltzaileak Webgune honetan kontrata dezakeen zerbitzu bat ematea arautzen da; izan ere, Lege horrek berak ezartzen du ez dela Erabiltzaileen Atzera egiteko Eskubiderik egongo zerbitzua erabat exekutatu denean, edo hasi denean, kontsumitzaile eta erabiltzailearen berariazko baimenarekin eta haren aitorpenarekin, jakin badakiela, kontratua https://maitia.eus/k erabat gauzatu ondoren, atzera egiteko eskubidea galdu duela. Nolanahi ere, ez da inolako errenboltsorik egingo, baldin eta produktua irekiera hutsetik, produktua entregatu zen baldintza berberetan ez dauden produktuetatik edo entregatu ondoren kalteren bat jasan duten produktuetatik harago erabili bada. Era berean, produktuak itzultzeko, jatorrizko bilgarri guztiak, jarraibideak eta, hala badagokio, horiekin batera doazen gainerako dokumentuak eta erosketa-fakturaren kopia bat erabili behar dira. Esteka honetan, atzera egiteko formularioaren eredua deskarga daiteke: https://maitia.eus/modelo-desestimiento.pdf Produktu akastunak itzultzea edo bidalketan errorea egotea. Kasu horietan guztietan, erabiltzaileak uste du produktua ez datorrela bat kontratuan edo erosketa-eskaeran ezarritakoarekin, eta, beraz, https://maitia.eus/helbidera jo beharko du berehala, eta dagoen desadostasuna jakinarazi (akatsa/errorea) bitarteko berberen bidez edo aurreko atalean (Atzera egiteko eskubidea) ematen diren harremanetarako datuak erabiliz. Orduan, Erabiltzaileari jakinaraziko zaio nola itzuli produktuak, eta horiek, itzuli ondoren, aztertu egingo dira eta Erabiltzaileari jakinaraziko zaio, arrazoizko epe baten barruan, itzultzea edo, hala badagokio, ordezkatzea bidezkoa den. Produktua lehenbailehen itzuli edo ordeztuko da, eta, nolanahi ere, mezu elektroniko bat bidaltzen dizugun egunetik 14 eguneko epean, bidezkoa dela baieztatzeko.

9. ERANTZUKIZUNETIK SALBUESTEA

Kontrako legezko xedapenik ezean, https://maitia.eus/ez du inolako erantzukizunik onartuko honako galera hauengatik, jatorria edozein dela ere:

bere aldetik ez-betetzeari egotzi ezin dakiokeen edozein galera;
enpresen galerak (lortu gabeko irabaziak, diru-sarrerak, kontratuak, aurreikusitako aurrezkiak, datuak, merkataritza-fondoaren galera edo beharrezkoak ez diren gastuak barne); edo
bi aldeek produktuen salerosketa-kontratua formalizatu zen unean aurreikusi ezin zuten zeharkako galera oro.

Era berean, https://maitia.eus/ere bere erantzukizuna mugatzen du honako kasu hauetan:

https://maitia.eus/webgunean produktuaren bistaratze fidela eskaintzeari dagozkion neurri guztiak aplikatzen ditu; hala ere, ez du erantzukizunik hartzen pantaila ez ebazteagatik, erabiltzen den nabigatzailearen arazoengatik edo horrelako beste batzuengatik egon daitezkeen desberdintasun edo zehaztasun ezagatik.
https://maitia.eus/ahalik eta arreta handienarekin jardungo du, erosketa-eskaeraren xede den produktua garraiatzeaz arduratzen den enpresaren esku jartzeko. Hala ere, ez du erantzukizunik hartzen garraioaren funtzionamendu txarraren ondoriozko kalteengatik, bereziki grebak, errepideetako auto-ilarak eta, oro har, sektoreko beste edozein arrazoirengatik, baldin eta produktuaren atzerapenak, galerak edo ebasketak eragiten badituzte.
Ustekabeko edo bestelako arrazoiengatik Internet bidezko zerbitzuaren funtzionamendu normala eragozten duten akats teknikoak. Web Gunearen erabilgarritasunik eza, mantentze-arrazoiengatik edo beste arrazoi batzuengatik, zerbitzua edukitzea eragotziko duena. https://maitia.eus/eskura dituen baliabide guztiak jartzen ditu produktuak erosi, ordaindu eta bidaltzeko/entregatzeko prozesua gauzatzeko, baina erantzukizunetik salbuesten da, egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, ustekabeko kasuengatik edo ezinbesteko arrazoiengatik.
https://maitia.eus/ez da Erabiltzaileak erabilitako produktuen erabilera okerraren edota higaduraren erantzule izango. Aldi berean, https://maitia.eus/ere ez da Erabiltzaileak egindako itzulketa okerraren erantzule izango. Erabiltzailearen erantzukizuna da produktu zuzena itzultzea.
Oro har, https://maitia.eus/ez du erantzukizunik izango bere gain hartutako betebeharren bat ez betetzeagatik edo betetzean atzeratzeagatik, baldin eta betebehar hori arrazoizko kontroletik kanpo dauden gertakariengatik gertatzen bada, hau da, ezinbesteko arrazoiengatik gertatzen bada, eta horrek honako hauek barne hartu ahal izango ditu, azalpen gisa baina ez zehatz-mehatz:
Grebak, ugazaben itxierak edo beste errebindikazio-neurri batzuk.
Zirrara zibila, matxinada, inbasioa, mehatxu edo eraso terrorista, gerra (aitortua edo ez) edo mehatxua edo gerrarako prestaketak.
Sutea, leherketa, ekaitza, uholdea, lurrikara, hondoratzea, epidemia edo beste edozein hondamendi natural.
Trenak, itsasontziak, hegazkinak, motor-garraioak edo bestelako garraiobideak, publikoak edo pribatuak, ezin erabiltzea.
Telekomunikazio-sistema publikoak edo pribatuak erabiltzeko ezintasuna.
Edozein gobernu edo agintari publikoren egintzak, dekretuak, legeak, arauak edo murrizketak.

Era horretan, betebeharrak etenda geratuko dira ezinbesteko kausak aurrera jarraitzen duen bitartean, eta https://maitia.eus/-k luzatu egingo du betebeharrak betetzeko epea, ezinbesteko kausak irauten duen denbora-tarte berean. https://maitia.eus/ezinbesteko arrazoiak gorabehera, bere betebeharrak betetzea ahalbidetuko dion irtenbide bat aurkitzeko arrazoizko baliabide guztiak jarriko ditu.

10. IDATZIZKO KOMUNIKAZIOAK ETA JAKINARAZPENAK

Webgune hau erabiliz, Erabiltzaileak onartzen du https://maitia.eus/duten komunikazio gehienak elektronikoak izatea (posta elektronikoa edo webgunean argitaratutako oharrak).

Kontratuaren ondorioetarako, Erabiltzaileak onartzen du komunikazio-bide elektroniko hau erabiltzea, eta onartzen du https://maitia.eus/elektronikoki bidaltzen dituen kontratu, jakinarazpen, informazio eta gainerako komunikazio guztiek idatziz izateko legezko baldintzak betetzen dituztela. Baldintza horrek ez du eraginik izango legeak erabiltzaileari aitortzen dizkion eskubideetan.

Erabiltzaileak jakinarazpenak bidal ditzake eta/edo https://maitia.eus/helbidera deitu, baldintza hauetan ematen diren harremanetarako datuen bidez eta, hala badagokio, webguneko harremanetarako guneen bidez.

Era berean, kontrakoa esaten ez bada, https://maitia.eus/helbide elektronikoan edo emandako posta-helbidean jar zaitezke harremanetan erabiltzailearekin.

11. UKO EGITEA

https://maitia.eus/k ez dio uko egiten legezko eskubide edo ekintza jakin bati, ez eta https://maitia.eus/k errekerimendurik egiten ez badio ere erabiltzaileak bere betebeharren bat zorrotz betetzeari, ez die uko egingo kontratu edo baldintza batetik eratorritako beste eskubide edo ekintza batzuei, eta ez du erabiltzailea bere betebeharrak betetzetik salbuetsiko.

Baldintza hauetako bati edo kontratu baten ondoriozko eskubide edo ekintzei uko egiteak ez du ondoriorik izango, non eta ez den berariaz ezartzen uko egitea dela, formalizatzen ez bada eta erabiltzaileari idatziz jakinarazten ez bazaio.

12. DEUSEZTASUNA

Agintari eskudunak emandako ebazpen irmoaren bidez baldintza hauetakoren bat baliogabetzat eta ondoriorik gabekotzat jotzen bada, gainerako klausulak indarrean egongo dira, eta deuseztasun-deklarazio horrek ez du eraginik izango.

13. AKORDIO OSOA

Baldintza hauek eta horietan berariaz aipatzen diren dokumentu guztiek Erabiltzailearen eta https://maitia.eus/en artean salerosketaren xedeari buruz dagoen akordio osoa osatzen dute, eta alderdiek ahoz edo idatziz hitzartutako beste edozein itun, akordio edo promesa ordezten dute.

Erabiltzaileak eta https://maitia.eus/ek onartzen dute kontratu bat egitea onartu izana beste alderdiak egindako inolako deklarazio edo promesetan konfiantzarik izan gabe, baldintza hauetan berariaz aipatzen dena izan ezik.

14. DATUEN BABESA

Erabiltzaileak webguneko transakzio batean https://maitia.eus/helbidera helarazten duen informazio edo datu pertsonalak Pribatutasun Politikan edo datuen babeserako politikan ezarritakoaren arabera tratatuko dira (hala badagokio, Lege Oharrean eta Erabilera Baldintza Orokorretan jasoa). Webgunean sartzean, nabigatzean eta/edo erabiltzean, erabiltzaileak informazio eta datu horiek tratatzeko baimena ematen du, eta ematen duen informazio edo datu guztiak egiazkoak direla adierazten du.

15. LEGERIA APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Webgune honetan sartzea, nabigatzea eta/edo erabiltzea eta haren bidez produktuak erosteko kontratuak Espainiako legediak arautuko ditu.

Webgunearen sarbidearekin, nabigazioarekin eta/edo erabilerarekin, edo baldintza hauen interpretazioarekin eta betearazpenarekin edo https://maitia.eus/eta Erabiltzailearen arteko salmenta-kontratuekin zerikusia duen edozein eztabaida, arazo edo desadostasun Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzio ez-esklusiboaren mende jarriko da.

16. KEXAK ETA ERREKLAMAZIOAK

Erabiltzaileak https://maitia.eus/helbidera bidal ditzake bere kexak, erreklamazioak edo Baldintza hauen hasieran ematen diren harremanetarako datuen bidez egin nahi duen beste edozein iruzkin (Informazio Orokorra).

Gainera, https://maitia.eus/k erreklamazio-orri ofizialak ditu kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskura, eta horiek edozein unetan eska ditzakete https://maitia.eus/helbidean, Baldintza hauen hasieran ematen diren harremanetarako datuak erabiliz (Informazio Orokorra).

Halaber, https://maitia.eus/eta Erabiltzailearen arteko erosketa-kontratu horren ondorioz eztabaida sortuko balitz, Erabiltzaileak, kontsumitzaile gisa, auzibidetik kanpoko gatazkak konpontzeko eska dezake, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko 524/2013 (EB) Erregelamenduarekin bat etorriz. Erregelamendu hori kontsumo-arloko online auziak ebazteari buruzkoa da, eta 2006/2004 (EE) Erregelamendua eta 2009/22/EE Zuzentaraua aldatzen ditu. Metodo hori webgune honen bidez eskura dezakezu: https://ec.europa.eu/consumers/odr /. ...